NTNUansatteHF-4043_Materstvedt
Foto: Thor Nielsen/NTNU

Department of Philosophy and Religious Studies
Låven, Dragvoll allé 40
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
NO-7491 Trondheim
Norway

Office +47 73596456
Mobile +47 90925942
Fax +47 73591690
E-mail

________________________________________________________________________________________________________


Beskrivelse til bruk ved gjesteforelesninger og i mediesammenheng:

Lars Johan Materstvedt (f. 1960 i Haugesund) har doktorgrad (dr.art.) i politisk filosofi. Han er professor i filosofi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, og er også tilkjent professorkompetanse i medisinsk etikk. Tidligere forsker i Kreftforeningen, og har publisert i bl.a. Lancet Oncology, Oxford Textbook of Palliative Medicine, Journal of Medical Ethics og Palliasjon. Nordisk lærebok. For detaljer, se www.materstvedt.net samt mine poster i databasen Cristin.


________________________________________________________________________________________________________


Veiledning:

Jeg har veiledet fire stipendiater frem til avlagt doktorgradseksamen ved NTNU:

Hovedveileder for:
Filosof, dr.art.
Berge Solberg, professor i medisinsk etikk

Pasted Graphic 4

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Pasted Graphic 4

________________________________________________________________________________________________________


Hovedveileder for:
Filosof
Roe Fremstedal, PhD, professor

312485_Fremstedal_Roe_None

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Pasted Graphic 2

________________________________________________________________________________________________________


Biveileder for:
Sosialantropolog
Hans Hadders, PhD, førsteamanuensis

Pasted Graphic 1

Institutt for sykepleievitenskap
Fakultet for helse- og sosialvitenskap, NTNU

Pasted Graphic 4

________________________________________________________________________________________________________


Biveileder for:
Filosof
Gitte Koksvik, PhD, postdoc-stipendiat

Bilde1

Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Det humanistiske fakultet, NTNU

Pasted Graphic 4

________________________________________________________________________________________________________


For tiden er jeg veileder for følgende tre stipendiater:

Hovedveileder for:
Filosof
Morten Dahlback, MA

Pasted Graphic

Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Det humanistiske fakultet, NTNU

Pasted Graphic 4

________________________________________________________________________________________________________


Biveileder for:
Lege, cand.med.
Kaja Heidenreich, specialistläkare

Bilde1

Klinik för medicin och geriatrik
Karlskoga lasarett
Universitetssjukhuset i Örebro, ÖLL, Sverige

Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Biveileder for:
Filosof
Andrea Rodriguez Prat, MA

foto

Department of Humanities
Faculty of Humanities
Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, Spain

Pasted Graphic 5

________________________________________________________________________________________________________


Doktorgradsopposisjon:

Andreopponent, dr.philos. Gry Wester

Pasted Graphic 2

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)
Det humanistiske fakultet
Universitetet i Oslo

Pasted Graphic 7

________________________________________________________________________________________________________


Medlem av komité som vurderte professor-opprykk:

Filosof, dr.phil.
Carola Freiin von Villiez, professor

Pasted Graphic 1

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Det humanistiske fakultet
Universitetet i Bergen

Pasted Graphic 3

________________________________________________________________________________________________________


I have been supervisor for four candidates who defended their PhD thesis at NTNU; two in philosophy (main supervisor) and two in social anthropology (co-supervisor). I am currently main supervisor for one PhD candidate in philosophy at NTNU, and co-supervisor for one PhD candidate in medicine in Sweden, as well as co-supervisor for one PhD candidate in philosophy in Spain. Was second opponent at defence of dr.philos. thesis in philosophy at University of Oslo.