Pasted Graphic 1

Foto: Thor Nielsen

Department of Philosophy and Religious Studies
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Låven, Dragvoll allé 40
NO-7491 Trondheim
Norway

E-mail – mobile +47 90925942

Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Låven, Dragvoll allé 40
7491 Trondheim


______________________________________________________________________________________________________________________


Kort CV

Lars Johan Materstvedt (f. 1960 i
Haugesund) har doktorgrad (dr.art.) i politisk filosofi. Han er professor i filosofi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, og er også tilkjent professorkompetanse i medisinsk etikk. Tidligere forsker i Kreftforeningen, og har publisert i bl.a. Lancet Oncology, Oxford Textbook of Palliative Medicine, Journal of Medical Ethics og Palliasjon. Nordisk lærebok. For detaljer, se www.materstvedt.net samt poster i databasen Cristin.

______________________________________________________________________________________________________________________


Jeg har veiledet fem stipendiater frem til avlagt doktorgradseksamen ved NTNU

Hovedveileder for filosof, dr.art. Berge Solberg
Professor i medisinsk etikk
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Hovedveileder for filosof
Roe Fremstedal, PhD
Professor i filosofi
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Hovedveileder for filosof Morten Dahlback, PhD

Biveileder for sosialantropolog Hans Hadders, PhD
Førsteamanuensis
Institutt for sykepleievitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Biveileder for filosof Gitte Koksvik, PhD
Postdoc-stipendiat, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Det humanistiske fakultet, NTNU

For tiden er jeg veileder for to stipendiater

Biveileder for cand.med. Kaja Heidenreich
Specialistläkare
Klinik för medicin och geriatrik, Karlskoga lasarett, Universitetssjukhuset i Örebro, ÖLL, Sverige

Biveileder for filosof Andrea Rodriguez Prat, MA
Department of Humanities, Faculty of Humanities, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, Spain

Doktorgradsopposisjon

Andreopponent, dr.philos. Gry Wester
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

Førsteopponent, prøvedisputas i regi av NFR Etikkprogrammet, dr.art. Tove Pettersen
Professor i filosofi
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

Medlem av komité som ga professor-opprykk til


Dr.phil. Carola Freiin von Villiez
Professor i filosofi
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen