Pasted Graphic 1

Foto: Thor Nielsen/NTNU

Department of Philosophy and Religious Studies, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Låven, Dragvoll allé 40, NO-7491 Trondheim, Norway

E-mail – mobile +47 90925942

Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Låven, Dragvoll allé 40, 7491 Trondheim

______________________________________________________________________________________________________________________

Kort CV

Lars Johan Materstvedt (f. 1960 i
Haugesund) har doktorgrad (dr.art.) i politisk filosofi. Han er professor i filosofi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, og er også tilkjent professorkompetanse i medisinsk etikk. Tidligere forsker i Kreftforeningen, og har publisert i bl.a. Lancet Oncology, Oxford Textbook of Palliative Medicine, Journal of Medical Ethics og Palliasjon. Nordisk lærebok. Forfatter av læreboken Vitenskap, etikk og politikk. For detaljer, se www.materstvedt.net samt poster i databasen Cristin.

______________________________________________________________________________________________________________________


Jeg har veiledet fem stipendiater frem til avlagt doktorgradseksamen ved NTNU

Hovedveileder for filosof, dr.art. Berge Solberg, professor i medisinsk etikk, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Hovedveileder for filosof
Roe Fremstedal, PhD, professor i filosofi, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Hovedveileder for filosof Morten Dahlback, PhD

Biveileder for sosialantropolog Hans Hadders, PhD, førsteamanuensis, Institutt for sykepleievitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Biveileder for filosof Gitte Koksvik, PhD, Research Associate (Wellcome Trust), School of Interdisciplinary Studies, University of Glasgow, Scotland, UK

For tiden er jeg veileder for to stipendiater

Biveileder for cand.med. Kaja Heidenreich, specialistläkare, Klinik för medicin och geriatrik, Karlskoga lasarett, Universitetssjukhuset i Örebro, ÖLL, Sverige

Biveileder for filosof Andrea Rodriguez Prat, MA, Department of Humanities, Faculty of Humanities, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, Spain

Doktorgradsopposisjon

Andreopponent, dr.philos. Gry Wester, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

Førsteopponent, prøvedisputas i regi av NFR Etikkprogrammet, dr.art. Tove Pettersen, professor i filosofi, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

Medlem av komité som ga professor-opprykk til


Dr.phil. Carola Freiin von Villiez, professor i filosofi, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen